Lid worden?

Tennis en Padel zijn twee prachtige sporten! De leden van De Broekhoek genieten van de sport en verwelkomen je graag bij de vereniging om samen te genieten van het tennis of padel.  

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende mogelijkheden en tarieven. 

Lidmaatschap Jeugd 4 t/m 17 jaar    

  Schrijf je in!

 

Lidmaatschap Senioren

Schrijf je in!

 

Inschrijfkosten

  • Eenmalig  € 12,50

Gezinskorting  

  • € 12,50 (4+)

Overige korting

Bij instroom gedurende het jaar wordt het tarief naar rato berekend, gerekend in hele maanden.

Overige tarieven

  • Introducee tennis en padel € 7,50 per uur

Langrdurige blessures 

Bij langdurige blessures vindt er over de eerste zes maanden geen teruggaaf van contributie plaats. Voor de resterende tijd is wel contributieteruggaaf mogelijk. Men dient dit wel vroegtijdig door te geven aan de ledenadministratie. Blessures doorgegeven na 01 juni worden niet meer in behandeling genomen. 

Uitschrijven

Het opzeggen van je lidmaatschap moet vóór 1 december voor het daaropvolgende jaar.

Vragen

Schrijf je in!