Bardienst

De barcommissie zorgt voor een gevarieerd aanbod aan hapjes en drankjes in ons clubhuis. Het beheer wordt gedaan door de eigen leden en daarom werken we met bardienstplicht.

Deze verplichting kan worden afgekocht. Meld dit dan aan de ledenadministratie. Het bedrag voor afkoop wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Het staat de barmedewerker vrij een ander lid te vragen samen de dienst te draaien en als tegenprestatie bijv. die ander te helpen als die persoon aan de beurt is.

De bardienstplicht geldt niet voor leden onder de 18 jaar en vanaf 75 jaar. Ook niet voor Senior+ leden (zij mogen alleen overdag spelen). Bestuursleden en vrijwilligers draaien maximaal 1 dienst.

 

Sleuteladres

Per dienst is er 1 barmedewerker die de sleutel ophaalt bij het sleuteladres. In de bardienst herinnering, die we u via e-mail versturen, zal het sleuteladres aan u bekend worden gemaakt.

De sleuteladressen staan ook in de ClubApp en in de 'Mijn Club' omgeving.

 

Het bardienstrooster

De leden met bardienstverplichting krijgen een uitnodiging van de bardienstcommissie om één of meerdere diensten digitaal te kiezen. Wie niet zelf kiest wordt ingedeeld door deze commissie.

Voor elke dienst krijgt men meerdere herinneringsmails. Ruilen mag, maar dat moet je zelf regelen en de ruil moet je doorgeven [email protected]

Voor het verzaken van een bardienst volgt een boete van 50,-

Het bardienstrooster staat ook in de ClubApp en in de 'Mijn Club' omgeving.